Stavhopp

Stavhopp är en gren som ingår i friidrott, där man ska med hjälp av en stav
ta sig över en ribba som ligger på en så hög höjd som möjligt.

I stavhopp springer man i starten med staven pekande upp i luften för att
sedan när man närmar sig gropen där man sätter i staven så börjar man
att sänka toppen pĺ staven för att träffa gropen så bra som möjligt.
Det är väldigt viktigt att man träffar rätt i gropen och inte är för
långt ifrån eller för nära för då är risken för skador stor.

I upphoppet så ska man hoppa upp med ”fel” arm, är man högerhänt
så hoppar man med vänsterarmen först och tvärtom.
Man sträcker ut armarna och trycker på så mycket man kan för att få
maximal böj på staven och nå en ”katapulteffekt”.

När staven är som mest böjd så ska man jobba upp med benen
för att kunna passera ribban på en så hög höjd som möjligt hög höjd.
När man nu ligger uppochned så ska man trycka ifrån sig staven så man
kommer uppåt för att försöka passera ribban utan att riva den vilket är
målet i stavhopp.

I stavhopp använder idrottaren en stav, det finns inga regler för hur lång
en stav ska vara eller av vilket material det bestämmer friidrottaren själv.
I stavhopp är det inte den faktiska höjden som mäts utan höjden på ribban som
räknas. Det spelar alltså ingen roll ifall man är högt över eller precis tar
en höjd. Vanligtvis har en aktiv tre försök på sig på varje höjd.
Ifall man klarar höjden går man vidare till nästa höjd. Den som klarar högst
höjd vinner tävlingen. Ifall flera tävlande klarar samma höjd är det antal
rivningar som avgör vem som vinner.