Regler

Den tävlande får använda sin egen stav, arrangörerna behöver inte ha stavar till förfogande. Staven får vara gjord i valfritt material. Stavens längd och diameter är också valfria.

Stavens yta måste vara absolut slät. Man får linda staven nertill upp till en höjd av max 30 cm för att minska risken av skador på staven. Man får ha en ”plugg” längst ner på staven av samma anledning. Utöver det får man bara ha en jämn lindning av högst två lager tejp med jämn yta och enhetlig tjocklek.

Man får bara ha två markeringar vid sidan av ansatsbanan. Inga markeringar får placeras på själva avsatsbanan. Markeringen ska vara sådan så att efter avslutad tävling så ska markeringen vara lätt att plocka bort. Krita eller liknande är därför förbjudet att använda. Man får använda skydd på underarmen.

Man får inte använda tejp på händer eller fingrar om det inte är för att skydda ett öppet sår.
Man får använda lämpligt ämne på staven eller händerna för att förbättra greppet.

Ett försök är ogiltigt om: Den tävlande river ner ribban. Eller om ribban lägger sig på t.ex. ståndarnas översida, för då ligger ribban inte kvar på sprintarna.

Den tävlande enligt grenledarens bedömning tar för lång tid på sig. Det måste inte finnas en tidvisare för att denna regeln ska kunna tillämpas, men det tävlade ska på lämpligt sätt underrättas när det är 15 sekunder kvar.

Den tävlande inte påbörjar sin ansats en och en halv minut efter det att han blivit tillsagd att allt är klart för hopp.
Om en tävlande får göra två försök efter varandra så får han tre minuter på sig. När det är 2 eller 3 hoppare kvar så är tiden 3 minuter. Om det bara är en hoppare kvar så har han sex minuter på sig. Om man med någon del av kroppen eller staven vidrör marken eller bädden bakom den tänkta noll-linjen. Om staven går sönder i hoppet så är inte försöket ogiltigt, den tävlande ska då få möjlighet att göra om försöket. Om man flyttar någon hand högre än den övre handen på staven. Men får inte häller avsiktligt lägga tillbaka eller hålla fast en ribba som håller på att ramla ner. Om man släpper staven så att den, enligt grenledarens bedömning, skulle ha orsakat en rivning.

(Tävlingsregler för Friidrott – Svenska friidrottsförbundet 1998)